Wyjazd do Kalisza 14.09.2011 
Działacze Calisii przysłali do naszego klubu pismo, w którym poinformowali, że nie maj± zgody na wpuszczenie zorganizowanych grup kibiców go¶ci... Wyjazdu, więc nie organizowali¶my, ale mimo to w Kaliszu pojawiło się indywidualnie 24 fanów "żółto-niebieskich", którzy dzięki pomocy kibiców KKS-u Kalisz niespodziewanie znaleĽli się pod bram± stadionu. Niestety nie dane było nam obejrzeć tego spotkania, ponieważ ochrona przy pomocy policji uparła się, że zgodnie z decyzj± prezydenta miasta nie maj± prawa wpu¶cić nikogo z województwa kuj.-pom. i tym samym nastąpiła jawna dyskryminacja ze względu na miejsce zamieszkania. Pod stadionem okrzykami zaznaczamy swoj± obecno¶ć a po meczu piłkarze podchodz± pod bramę i wspólnie z nami ¶więtujemy kolejne zwycięstwo.
Na koniec pozdrowienia dla obecnych i podziękowania dla chłopaków z KKS-u Kalisz za okazan± pomoc! PIŁKA NOŻNA DLA KIBICÓW!

<<< powrót